www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

DIASPORA

pinggir = rand, kant

DIASPORA INDONESIA

 Diaspora Indonesia
Javanen in diaspora
Javanen naar Suriname
Migraties Javaanse Surinamers
Maak kennis met BanyuMili
Erfgoed en 'Oral History'
Contacten met thuisland
Woord van dank
Wie zijn wij Surinamers

 

 

Javanen in diaspora

 

Diaspora is een Oud-Grieks woord en betekent verstrooiing of verspreiding. Het geeft de grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld aan. Lange tijd betreft de betekenis van het woord diaspora specifiek de verstrooiing of verspreiding van het Joodse volk. Nu kan men van veel volken spreken van diaspora, zoals Javanen in diaspora of beter gezegd IndonesiŽrs in diaspora... Diaspora Indonesia.

 


Migraties van Javaanse contractarbeiders van Java, IndonesiŽ, naar Suriname en migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en naar andere landen van de wereld maken deel uit van het grotere geheel van Javanen in diaspora en van het nog grotere geheel van IndonesiŽrs in diaspora - Diaspora Indonesia.

In hťt schema Diaspora Indonesia - IndonesiŽrs in diaspora is te zien welke plaats de geschiedenis van de Javanen van Suriname inneemt. Weinig bekend is bijvoorbeeeld dat tussen 1900 en 1938 Javanen van Java, IndonesiŽ, ook als arbeiders op contract naar Nieuw-CaledoniŽ gingen. En de transmigraties van Javanen van Java naar andere eilanden van IndonesiŽ. De literatuur spreekt ook van 'het gebruik van Javanen'.
Speciaal voor Javanen in Diaspora heeft de webmaster van BanyuMili een aparte website erbij gemaakt en heet javanenindiaspora.net. Omdat Javaanse Surinamers in diaspora onder onder Surinamers in diaspora vallen is ook surinamersindiaspora.net online gezet.

Migraties van Javaanse Surinamers naar IndonesiŽ, Nederland en naar andere landen van de wereld  - Javaanse Surinamers in diaspora - maken deel uit van Surinamers in diaspora.

In 1935 telde Nederland zo'n 200 Surinamers; ze waren student, sporter of jazzmuzikant. Na 1945 kwamen steeds meer Surinaamse jongeren uit de Creoolse (Afro Surinaamse) en Joodse elite in Amsterdam of Leiden studeren. De Surinaamse gemeenschap in Nederland telde in 2008 volgens het CBS 335.779 leden.
Lees meer in... Wikipedia, Geschiedenis van de Surinamers in Nederland
In de eerste helft van de jaren zestig gingen de eerste nazaten van Javaanse contractarbeiders ó Javaanse Surinamers ó naar Nederland. In 1967 was slechts een handjevol Javaanse Surinamers in Nederland die in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam woonde. In 1969 woonden er ongeveer twaalf Javaanse Surinamers in Rotterdam. Grote stromen Javaanse Surinamers kwamen vlak voor en na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. Dat jaar is dan waarschijnlijk het officiŽle jaar van de Immigratie van Javaanse Surinamers in Nederland. Thans wonen er ongeveer 30.000 Javaanse Surinamers in Nederland. Over het land verspreid zijn zij geruisloos geÔntegreerd in de complexe multiculturele Nederlandse samenleving.

 

 

PDF... Ongeveer 100 namen en adressen van Javaanse Surinamers die nu (situatie 2007) in IndonesiŽ wonen en werken als staatsburgers van de Republiek IndonesiŽ

 

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP